facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

GŁOSUJ NA PODWÓRKO NIVEA AL. J.M.PIŁSUDSKIEGO 58GRATULACJE !

W dniu 06.05.2016r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dowód uznania wieloletniej pracy zawodowej uhonorowani Medalami za długoletnią służbę zostali pracownicy:

  1. Baran Lucyna
  2. Baran Mariusz
  3. Cygan Tadeusz
  4. Jarząbek Tadeusz
  5. Jurgaś Teresa
  6. Karweta Barbara
  7. Kuś Jacek
  8. Peła Stanisław

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczał Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek. Gratulujemy pracownikom i życzymy owocnej pracy zawodowej na rzecz mieszkańców Spółdzielni.


!!! WYROK SĄDU !!!OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" zawiadamia, iż Zarząd Spółdzielni w dniu 19.04.2016r. podjął uchwałę nr 339/16/2016 o wykreśleniu kandydatów na członków zarejestrowanych w tut. Spółdzielni (w okresie XII 1965r. - XII 1982r.) na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. o sygn. akt K 60/13.

WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 18.04.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art.39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie

Zebrania odbędą się w lokalu TAURON WYDOBYCIE S.A. w Jaworznie szyb "Piłsudski"
43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6.

w dniach:

31.05.2016r. - członkowie Osiedle Stałe oraz członkowie oczekujący
01.06.2016r. - członkowie Osiedle Podwale
02.06.2016r. - członkowie Osiedle Podłęże

wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00

Statut Spółdzielni, projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe (bilans) oraz stosowne uchwały znajdują się do wglądu i zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 02.05.2016r.


Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:
- w biurach poszczególnych Administracji Osiedli,
- u członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, jak również
- na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl)

W związku z tym, iż w programie porządku Obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się punkty o wyborze członków Rady Osiedla Stałego, Rady Osiedla Podwale i Rady Osiedla Podłęże oraz Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i dwóch Przedstawicieli na Zjazd branżowy przed VI Kongresem Spółdzielczości - informujemy o konieczności zgłaszania kandydatów na członków Rady Osiedla Stałego, Rady Osiedla Podwale i Rady Osiedla Podłęże, kandydatów na Delegata na Zjazd RZRSM i na dwóch Przedstawicieli Zjazd branżowy (wszyscy wraz z pisemną zgodą na kandydowanie) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Formularze zgłoszeń i oświadczenie kandydatów do odbioru w administracjach.

Informujemy, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostanie umieszczony na klatkach schodowych zgodnie ze Statutem Spółdzielni tj. co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.


...szczegóły

WAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


aktualizacja: 06.08.2015