facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE


SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które wpisały się już w coroczny kalendarz wydarzeń Spółdzielni. Jak co roku spotkamy się z Państwem jesienią, tj.
- 24.10.2016r. (ads 1, Osiedle Stałe, ul. Starowiejska 15, godz. 17:00),
- 25.10.2016r. (ads 2, Osiedle Podwale, I Liceum Ogólnokształcące nr 1, ul. Licealna 3,
godz. 17:00),

- 26.10.2016r. ads 3, Osiedle Podłęże, ul. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ławczana 12,
godz. 17:00).

Na zebraniach poruszane zostaną propozycje prac remontowych, które zostaną wykonane w naszych zasobach w roku 2017. Szczegóły dotyczące spotkań zamieszczone zostaną w kolejnym wydaniu „Osiedlowego to i owo”, na stronie Spółdzielni oraz Osiedlowego to i owo. Zapraszamy!


!!! WYROK SĄDU !!!OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" zawiadamia, iż Zarząd Spółdzielni w dniu 19.04.2016r. podjął uchwałę nr 339/16/2016 o wykreśleniu kandydatów na członków zarejestrowanych w tut. Spółdzielni (w okresie XII 1965r. - XII 1982r.) na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. o sygn. akt K 60/13.

WAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


aktualizacja: 01.01.1970